Cantel logo

 

Telefon + 45 23 460 440

Mail rm@cantel.dk

  Sådan virker din trådløse alarm

saadan virker den

  Din Secvest 2WAY holder et vågent øje med fare.

Årligt sker der ca. 84.000 indbrud. I langt de fleste tilfælde drejer det sig om lejlighedsvise tyveknægte der oftest bliver afskrækket af sikkerhedsteknik. Hvad sker der? Indbrudstyven koncentrerer sig om ting der ikke er sikrede eller ikke passende sikret. Med den forsikrings godkendt alarm Secvest 2WAY beskytter du dig effektivt!

Omkring 80% af alle brande med døden til følge sker indenfor egne fire vægge. Ved siden af livsvarige skader gennem røgforgiftning beklager ofrene ved en brand sig mest over de materielle tab: Alene indenfor den private sektor sker der årligt skader for milliarder. Helt specielt sikker – også når alarmen ikke er aktiveret bliver røgalarmerne også overvåget og vil give alarm ved brand!

Op til 80% af alle vandskader sker ved rørbrud / korrosion. En vandskade giver en både stress og finansiel skade: Våde vægge og gulve, ødelagt indretning, defekte apparater osv. Uanset om det drejer sig om et defekt vandrør eller en lille defekt på en ventil eller andet så kan disse vandskader blive særdeles dyre – først fugtighed, så skimmel, ofte renovering!
Troværdige vandfølere! Kan spare dig for mange følgeomkostninger.

Uventede nødsituationer så som grove overfald eller akut svimmelhed og andre nødsituationer i husholdningen, kan rammer alle mennesker. Med nødkaldstasten direkte på centralen kan du altid få igangsat et nødopkald til et passende telefonnummer (kontrolcentral, huslæge, hjemmepleje, etc.). Sådan får du fagpersonale til at hjælpe ved overfald, brand, medicinsk nødstilfælde og ved akut plejebehov. Secvest 2WAY - din hjælper i nød.

Kontakt Cantel din ABUS sikkerhedsekspert:

Mail: rm@cantel.dk